Política de privacitat i protecció de dades

Version en español.
English version.

De conformitat amb el vigent Reglament (UE) 2016/679, informem que les dades de caràcter personal dels Usuaris del lloc web es tractaran per a l’activitat de reserva d'entrades. Aquest tractament de les seves dades estarà emparat en el seu propi consentiment. En prémer el botó “ENVIAR”, l’Usuari consent el tractament de les seves dades per part de l’empresa. Així mateix, l’informem que, excepte obligació legal o consentiment exprés per part seva, no cedirem les seves dades a tercers.
Igualment, s’informa l’Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió de dades, així com disposar d’altres drets reconeguts en el present document i regulats en el Reglament (UE) 2016/679, notificant-ho a EXYT CONTROL, S.L., amb seu al Carrer Margarit, 34, 1r 2a, 08004 BARCELONA o per email a info @ acreditados.es